پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

مشاوران سایت

اسامی مشاوران سایت

۱-مهدی بختیاری

*مشاور رشته ی تجربی و علوم انسانی

*مدرس عربی کنکور و مبدع فنون جدید در عربی

*دانشجوی دکتری عمومی پزشکی

________________________________________________________________________________________________

۲-سروش افشار

*مشاور تخصصی رشته ی تجربی

*دانشجوی دکتری حرفه ای

________________________________________________________________________________________________

۳-علیرضا جهرمی شیرازی

*مشاور تخصصی رشته ی تجربی

*دانشجوی دکتری حرفه ای پزشکی

 

________________________________________________________________________________________________

۴-امیر قهرمانی

*مشاور تخصصی رشته ی ریاضی

*دانشجوی مهندسی صنایع شریف

______________________________________________________________________________

شایان طاهری

 

 

 

 

 

۵-شایان طاهری

*مشاور تخصصی رشته ی تجربی

*دانشجوی دکتری حرفه ای

__________________________________________________________________________

فرشید داودی

 

 

 

 

 

۶-فرشید داودی

*مشاور تخصصی رشته ی تجربی

*دانشجوی دکتری حرفه ای

Call Now Button