پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

صفحه اصلی-نیو

1 ماه پیش

[vc_row][vc_column width=”8/8″][/vc_column][vc_column width=”7/7″][/vc_column][vc_column][animate animation=”flash” duration=”6″][vc_message message_box_style=”solid” message_box_color=”grey” icon_fontawesome=”fa fa-check”]هشداررر!!!!! موفقیت در چند قدمی تو است…نگاهی به آمار زیر بنداز تا تو هم عضوی از خانواده ی ما باشی…[/vc_message][/animate][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%3D1500%20%D9%86%D9%81%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%22100%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22***************************%20%20%20%20%20%20%20%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%3D700%20%D9%86%D9%81%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22violet%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22*************%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%3D1000%20%D9%86%D9%81%D8%B1%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22bar_orange%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22******93.5%25%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%20%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%20%D8%B2%D8%AF%D9%87%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF!!!!%D9%88%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D9%86%D9%88%20%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86….%20%22%2C%22value%22%3A%2295%22%2C%22color%22%3A%22green%22%7D%5D” bgcolor=”green” options=”striped,animated” title=”می خوای تو کنکور از نتیجت شگفت زده بشی ؟ نگاهی به موفقیت بچه های قبلی کنکور من بنداز…”][animate animation=”bounceInDown” duration=”3″][news_box style=”2″ title=”جدید ترین مطالب کنکور من” show_more=”on” hc_title=”” count=”14″ exclude_categories=”929,12,54″][/animate][animate animation=”flash” duration=”5″][vc_round_chart stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D” animation=”easeOutBack” title=”دایره ی موفقیت یک داوطلب کنکوری”][vc_message message_box_style=”3d” message_box_color=”warning” icon_fontawesome=”fa fa-exclamation-triangle”]کنکوری های عزیز طبق نمودار بالا: ۵۰%تلاش+۵۰%برنامه ریزی دقیق=موفقیت در کنکور[/vc_message][/animate][animate animation=”wobble” duration=”3″][news_box style=”2″ title=”رادیو کنکور(فایل های صوتی)” link_target=”_blank” display=”category” category=”2″ show_more=”on” hc_title=”” header_text_color=”#dd3333″][/animate][animate animation=”rubberBand” duration=”3″][news_list title=”آخرین اخبار کنکور سراسری” image_size=”big” display=”category” category=”12″ show_more=”on” hc_title=””][/animate][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]