پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

تاریخ ادبیات عمومى

  1. تاریخ ادبیات هاى مهم 

١_مهدی بامداد »» تاریخ رجال ایران
٢_خواجه نظام الملک طوسی»»»» سیاست نامه
٣_عبدالطیف طسوجی »»» هزار و یک شب
۴_صنعتی زاده»»» مجمع دیوانگان
۵_ازرقی »»» سندباد نامه
۶_هجویری غزنوی »»» کشف المحجوب
٧_عبدالله مستوفی »»» شرح زندگانی من
٨_نیما یوشیج »»» افسانه،ققنوس،میتراود مهتاب،داروگ
٩_عبید زاکانی»»» موش و گربه ، اخلاق و اشراف ، رساله دلگشا
۱۰_ابن حسام خوسفی »»» خاوران نامه
۱۱_علی صفی »»» لطایف الطوایف
۱۲_علی محمد دامغانی »»» رجعت
۱۳_جبراابراهیم جبرا»»» در بیابان های تبعید
۱۴_ابن ندیم »»» الفهرست
۱۵_ابوطاهرطرسوسی»»» ابومسلم نامه
۱۶_باذل مشهدی »»» حمله حیدری
۱۷_رسول پرویزی »»» شلوارهای وصله دار
۱۸_مشفق کاظمی »»» تهران مخوف
۱۹_زین العابدین راهنما »»» پیامبر
۲۰_ابواعلای معری »»» شرح اشعار متنبی ، شرح دیوان بحتری

امتیاز این مطلب
0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب مهدیه ابوالفتحی

بدون دیدگاه

Call Now Button