پشتیبانی محصولات و رزرو وقت مشاوره با دکتر سروش افشار

آرایه هاى ادبى مهم کنکور

آرایه هاى ادبى مهم کنکور عبارتند از:

 

یکی از راه های یادگیری آرایه زدن تست زیاد و تکرار و تمرین بسیار است
و مهم ترین چیز اینکه شما آرایه های مشابه رو باهم تست بزنین
ما این کارو واسه شما انجام دادیم و ی تقسیم بندیه مناسب برای آرایه های مرتبط انجام دادیم ?

۱?تشبیه و استعاره
۲?ایهام و مجاز
۳?تضادوپارادوکس
۴?اغراق و تشخیص
۵?اسلوب معادله و تناسب
۶?مراعات نظیر و واج آرایی
۷?تلمیح و تضمین
۸?قافیه و ردیف
۹?سجع و جناس
۱۰?حس امیزی و حسن تحلیل
۱۱?کنایه
پیشنهاد ما اینکه هر شب تعدادی تست آرایه تو برنامه ی خودتون قرار بدین و این باکس باندریارو ?رعایت و آرایه های مرتبطو باهم تست بزنین ?

 

امتیاز این مطلب
0
برچسب ها :
Avatar
نویسنده مطلب مهدیه ابوالفتحی

بدون دیدگاه

Call Now Button